Съобшение

Уважаеми колеги!

В следващото кратко видео експертът от отдел „Електронни продукти“ Димитър Велев представя накратко предимствата на новата ни модерна електронна платформа за електронни учебници. Презентацията е от 12-та национална конференция „Дигиталните технологии – инструмент за развитие на е-образованието”

https://www.youtube.com/watch?v=xLE0jftPzkc

Всички проведени семинари на ИК „Анубис“ и на издателство “Булвест 2000“, свързани с новите учебни програми за 5. клас, с новите учебници и използването на електронните ресурси, които Ви предлагаме, можете да видите тук:

ИК „Анубис“

Изд. „Булвест 2000“

Български език:

За учебното съдържание по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК в 5 клас – методически проекции

http://webinars.school.bg/anu/webinar/44

Възможности пред обучението по БЕ (като резултат от новата учебна програма за 5. клас) – издателство „Булвест 2000″

http://webinars.school.bg/bul/webinar/23

Литература

Тематичният подход при преподаването по ЛИТЕРАТУРА в 5 клас

http://webinars.school.bg/anu/webinar/14

Новата учебна програма и наредба № 6, реализирани в учебния комплект по литература за 5. кл. на издателство „Булвест 2000″

http://webinars.school.bg/bul/webinar/22

Математика:

Ключовите компетентности в обучението по математика в 5. кл.

http://webinars.school.bg/anu/webinar/16

Предстои през януари

География и икономика:

Традициите и новостите в обучението по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА в 5 клас

http://webinars.school.bg/anu/webinar/13

Използване на електронни ресурси в обучението по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за 5 клас

http://webinars.school.bg/bul/webinar/9

Информационни технологии

Практически задачи и дидактични игри в проекта за учебник по ИТ за 5. кл. на ИК „Анубис”

http://webinars.school.bg/anu/webinar/15

ИТ учителят като иноватор

http://webinars.school.bg/bul/webinar/12

 

Човекът и природата

Единството на природните науки, проектирано в учебната програма и реализирано в новия учебен комплект по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за 5. кл. на ИК „Анубис”

http://webinars.school.bg/anu/webinar/32

Предстои през януари

Музика:

Музиката – познание и творчество – 5 клас

http://webinars.school.bg/anu/webinar/42

 

Реализация на новата учебна програма по МУЗИКА за 5. клас на изд. „Булвест 2000″

http://webinars.school.bg/bul/webinar/18

 

Изобразително изкуство:

Ролята на учебните задачи в обучението по изобразително изкуство в 5. клас

 

http://webinars.school.bg/anu/webinar/45

Изграждане на културни компетентности чрез учебното съдържание в темите за история на изкуството в учебния комплект по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 5 кл. на издателство “Булвест 2000”

http://webinars.school.bg/bul/webinar/40

Технологии и предприемачество:

Предприемачеството като част от съвременния учебник – защо? как? къде? – издателство „Булвест 2000″, ИК „Анубис” и Фондация „Джуниър Ачийвмънт”

http://webinars.school.bg/anubul/webinar/33

Технологии и предприемачество за 5. клас – нова реалност и предизвикателство

http://webinars.school.bg/anubul/webinar/24

За използването на електронни ресурси:

Работа с платформата за електронни образователни ресурси на ИК “Анубис” и издателство “Булвест 2000”

http://webinars.school.bg/anubul/webinar/7

Инструменти за създаване на интерактивни образователни ресурси

http://webinars.school.bg/anubul/webinar/36

 

С пожелание за успешна работа и добро настроение,

Централен отдел “Маркетинг и реклама”

АНУБИС – БУЛВЕСТ ООД

1124 София, ул. “Младен Павлов” 1, ет. 3

тел.: 02/8061 391, 392, 393

e-mail: marketing@anubis-bulvest.com