ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Колеги, във връзка с предстоящата олимпиада по математика, която ще се проведе на 17.12.2016г, ви изпращам сайта, на който можете да се запознаете с регламента и от който можете да свалите задачи за подготовка на учениците:
http://alekdimitrov.com/matematika-sastezania/olimpiada-matematika.asp