ИЗБОР НА УЧЕБНИЦИ

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-Н ДИРЕКТОР,                                             

От тази седмица започва избор на учебници за учебната 2017/2018 г. Заповедта с графика на дейностите вече е качена на сайта на МОН.

Графикът предвижда:

§  Подаване на заявки за учебници  и учебни помагала до общини, първостепенния разпоредител или МОН до 17.03. 2017 г.

§  Сключване на договорите за доставка на учебници и учебни помагала до 30.05. 2017 г.

§  Доставяне на учебниците и учебните помагала в училищата и детските градини до 28.08. 2017г.

Заявки за учебниците и учебните помагала на издателска група „Просвета“ („Просвета“, Просвета Плюс“ и „Просвета АзБуки“) попълнете тук:   

http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2017-2018

За всички първокласници от Вашето училище, които работят по пълен комплект на „Просвета“, сме предвидили:

§  Бележник за кореспонденция с родителите

§  Предпазна мушамичка за чина за часовете по изобразително изкуство.

За всеки учител, който работи по „Просвета“, сме осигурили пълен комплект учебници, помагала, както и неоценим помощник:

§  Новите ни електронни учебници от 3D поколение.

Вярваме, че ще изберете „Просвета“.

А ние, както винаги досега,  ще изпълним коректно поетите ангажименти.

С уважение,

Екипът на „Просвета“

За заявки кликнете ТУК.

Подробности за учебниците и помагалата, които се заявяват
за 2017/2018 г., вижте ТУК.

Очаквайте скоро ценния Наръчник на директора! Научете повече ТУК и ТУК.

Предлагаме помагала за проекта „Твоят час“, вижте ТУК.

Знаете ли, че „Просвета“ е одобрена да провежда обучения за присъждане на квалификационни кредити? Подробности ТУК.

Цялата заповед на МОН с графика на дейностите вижте ТУК.