Интересни цитати от учители за учители

“Мотивацията, креативността и свободата са моите най-силни обучителни инструменти.” – твърди учителката от Кипър – Евантия Поятзи. За да засилим вашата мотивация, креативност и свобода, ви предлагаме тези 15 вдъхновяващи цитата от учители за учители.

Образованието не е пълнене на ведро, а запалване на пожар. “Умът не изисква пълнене като бутилка, по-скоро също както дървото, той изисква само подпалки, за да се създаде в него импулс да мисли самостоятелно и пламенно желание за истината.” – Плутарх

“Научих, че хората ще забравят какво си казал, хората ще забравят какво си правил, но хората никога няма да забравят как си ги карал да се чувстват.” – Мая Анджелоу

“Нека да си припомним: една книга, една писалка, едно дете и един учител могат да променят света.” – Малала Юсафзай

“Ние сме това, което вярваме, че сме.” – К. С. Луис

“Ние трябва да вземаме страна. Неутралността помага на насилника, никога на жертвата. Мълчанието насърчава мъчителя, никога не измъчвания. Понякога ние трябва да се намесим. Където и мъжете и жените да са преследвани заради тяхната раса, религия или политически възгледи, това място трябва – в този момент – да се превърне в център на вселената.” – Ели Визел

“Колко невероятно е, че не е нужно да чакаме и минута, преди да започнем да променяме света.” – Ане Франк

“Добре възпитаните жени рядко правят история.” – Лоръл Тачър Улрих

“Не съм се провалил. Просто открих 10 000 начина, които не работят.”- Томас Едисън

“Смисълът на живота е да намерим своя дар. Целта на живота е да го дарим.”- Пабло Пикасо

“Мечтай нашироко, работи усилено, остани скромен.” – Брад Мелцер

“Ако си паднал вчера, се изправи днес.” – Хърбърт Уелс

“Всичко, което имаш в живота може да ти бъде отнето, освен едно нещо, твоята свобода да избираш как ще отвърнеш на ситуацията. Това е, което определя качеството на живота, който сме живели – не дали сме били богати или бедни, известни или неизвестни, здрави или страдащи. Това, което определя качеството на живота, е как се отнасяме към тези реалности, какъв смисъл им възлагаме, каква нагласа ние имаме за тях, какво състояние на ума ние ще им позволим да задействат.” – Виктор Франкъл

“Ако някой върви уверено в посоката на своите мечти и се стреми да живее живота, който си е представял, той ще се срещне с успеха в най-неочаквания момент.” – Хенри Дейвид Торо

Мотивацията, креативността и свободата са моите най-силни обучителни инструменти.” – твърди учителката от Кипър – Евантия Поятзи. За да засилим вашата мотивация, креативност и свобода, ви предлагаме тези 15 вдъхновяващи цитата от учители за учители.

Образованието не е пълнене на ведро, а запалване на пожар. “Умът не изисква пълнене като бутилка, по-скоро също както дървото, той изисква само подпалки, за да се създаде в него импулс да мисли самостоятелно и пламенно желание за истината.” – Плутарх

“Научих, че хората ще забравят какво си казал, хората ще забравят какво си правил, но хората никога няма да забравят как си ги карал да се чувстват.” – Мая Анджелоу

“Нека да си припомним: една книга, една писалка, едно дете и един учител могат да променят света.” – Малала Юсафзай

“Ние сме това, което вярваме, че сме.” – К. С. Луис

“Ние трябва да вземаме страна. Неутралността помага на насилника, никога на жертвата. Мълчанието насърчава мъчителя, никога не измъчвания. Понякога ние трябва да се намесим. Където и мъжете и жените да са преследвани заради тяхната раса, религия или политически възгледи, това място трябва – в този момент – да се превърне в център на вселената.” – Ели Визел

“Колко невероятно е, че не е нужно да чакаме и минута, преди да започнем да променяме света.” – Ане Франк

“Добре възпитаните жени рядко правят история.” – Лоръл Тачър Улрих

“Не съм се провалил. Просто открих 10 000 начина, които не работят.”- Томас Едисън

“Смисълът на живота е да намерим своя дар. Целта на живота е да го дарим.”- Пабло Пикасо

“Мечтай нашироко, работи усилено, остани скромен.” – Брад Мелцер

“Ако си паднал вчера, се изправи днес.” – Хърбърт Уелс

“Всичко, което имаш в живота може да ти бъде отнето, освен едно нещо, твоята свобода да избираш как ще отвърнеш на ситуацията. Това е, което определя качеството на живота, който сме живели – не дали сме били богати или бедни, известни или неизвестни, здрави или страдащи. Това, което определя качеството на живота, е как се отнасяме към тези реалности, какъв смисъл им възлагаме, каква нагласа ние имаме за тях, какво състояние на ума ние ще им позволим да задействат.” – Виктор Франкъл

“Ако някой върви уверено в посоката на своите мечти и се стреми да живее живота, който си е представял, той ще се срещне с успеха в най-неочаквания момент.” – Хенри Дейвид Торо