Учители

Класни ръководителиза уч.2015/2016 година:

1 клас – Ивалина Недялкова Янчева – старши учител в нач.етап

2 клас – Мая Атанасова Йонова – старши учител в нач.етап  с второ ПКС

3 клас-Росица Иванова Георгиева – старши учител в нач.етап

4а клас- Илияна Павлова Любенова – главен учител нач.етап

4 б клас – Даниела Георгиева Аврамова – старши учител в нач.етап

5 клас –Катрин Георгиева Иванова – младши учител по български език

6а клас- Мариета Иванова Димова – старши учител по англ.език и дом.техника и икономика

6 б клас – Петя Красимирова Савова  – старши учител по география и икономика , история и цивилизации и технологии

7 клас –Галя Михайлова Иванова – старши учител по математика и информ.технологии  с пети ПКС

8 клас – Валя Христова Микова – старши учител по биология и здр.образование, химия и ООС и човекъ и природата

 

Силивия божидарова Евлогиева учител в начален етап

Юлиянка Георгиева Цветанова – ст.учител по математика и нформ.тех нологии  с  второ  ПКС

Маргарита Маринова Младенова- мл.учител по бълг.език и литература

Десислава Евгениева Савова –мл.учител по физическо възпитание и спорт ,дом.техника и икономика , техонолгии

Мая Петрова Костова –старши учител по музика

Ивка димитрова Лазарова-старши учител по музика

Татяна петрова Владимирова-старши учител по физика

Галя Иванова Николова – старши възпитател  ПИ Г- 2 клас , с второ ПКС

Любка Иванова Огнева – старши възпитател  ПИ Г- 1-2 клас/сборна/

Юлия Иванова Божкова – старши възпитател – ПИГ – 4клас

Габриела Цветкова Велчева-старши възпитател  ПИГ- 6 ПИГ

Вера Димитрова Барзова-Тодоровска ПИГ 8 клас

Силвия Пламенова Боянова ПИГ -5;7 клас сборна група

Ивелина Костова Димитрова ПИГ 3 клас