Свободни места за ученици

Клас Паралелка Брой места
1 общообразователна 9
2 непрофилирана 8
3 непрофилирана 4
4 непрофилирана 1
5 общообразователна 9
6 непрофилирана 5
7 А непрофилирана 7
7 Б непрофилирана 7
8 непрофилирана 10