НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ II-IV клас

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕСВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ”, ВРАЦА

Ул. „Сестри Хаджикръстеви 14, тел./факс: 092 621487

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

НЕВЕНА ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВХОДНОТО НИВО НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ II-IV клас за учебната 2016/2017 година

 

 

клас Входяща диагностика Български език  и литература Математика Околен свят Човек и общество Човек и природа Англииски език
първи 30.09
втори 27.09 29.09 4.10
трети 3.10 28.09 20.09 5-10 27.09
четвърти 21.09 30.09 7.10 26.09 5.10