ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВХОДНОТО НИВО НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ за учебната 2016/2017 година