“Занимателен английски”

Тази учебна 2016-2017 година бе сформирана група за извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения по английски език „Занимателен английски”. В нея бяха влючени ученици от 7 и 8 клас. Целта на обучението бе да се преодолеят  образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене.  Да се развитият  уменията им за учене и компетентностите на учениците.

Да се мотивират учениците да учат английски език и да придобият по голяма увереност и да се почувстват равноправни граждани на Европейския съюз. Като се използват електронни платформи и интерактивни методи да се направи ученето лесно, забавно и интересно. За  целта беше направен абонамент за сайта „Уча се”, който спомогна за бъде усвоен материал по-лесно. По време на проекта бяха изработени визитни и поздравителни картички за различните празници на английски език. Учениците направиха различни презентации като използваха програмата Рower point. Стараехме се да направим английският по-достъпен и разбираем като направихме различни тематични табла, разучихме  песни на английски и си направихме  собствен комикс. Научихме се да можем да търсим информация за известни личности и да ги интервюираме. Със занимателни игри на английски език успяхме да направим съпричастни и родителите на учениците към нашата дейност. Те  участваха в изработването на картичките и презентации.Бяха създадени ефективни механизми за участие на общността и родителите или близките на учениците в дейностите на училището.