ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАНЯТИЕ

Заключително занятие на групата за преодоляване на обучителни трудности по БЕЛ “Искам да знам, за да мога”, проведено на 31 май, 2017 година.