ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

Тази учебна 2016-2017 година бе сформирана група за извънкласни дейности” Млад турист”. В групата  бяха включени ученици от 5 до 8 клас. Целта на обучението бе чрез дейности на открито и сред природата туристите да придобиват знания за здравословния начин на живот и за природата. Да развиват своя духовен, физически, интелектуален и обществен потенциал. Туризмът  възпитава и дава възможности за екипно участие в приключения, преодоляване на трудности, постигане на цели, доброволчество, екологична култура. Възпитава колективен дух и емпатия.

Всеки месец групата имаше излизания в планината. Тъй като опазването на околната среда е много важно първата изява на клуба беше –почистване на река Лева от ресторант Чайка до паметника на миньора. Следваха редица излизания в планината –до водопадите Скакля и Боров камък, до м. Леденика. Групата участва и в две състезания по спортно ориентиране като взе медали и се класира на призови места. Групата направи преход от гара Лакатник до хижа Тръстеная, като  изкачи и връх Издремец. Като заключителна дейност на клуба беше участието на ученици  в 71 НТП Козлодуй-Околчица „ По стъпките на Ботевата чета”. Бяха закупени спортни екипи, с които учениците участваха в похода. Родители и ученици се научиха на екипна работа ,като учениците усвоиха опита на по-възрастните. Съвместната ни работа завърши с участие на родител –Милен Хлебарски,като помощник ръководител в похода.