Съобщение

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ „

ГРАД ВРАЦА

3000  гр. Враца,  ул. „ Сестри Хаджикръстеви „ № 14; тел. 092/ 62 14 53, 62 14 87

СЪОБЩЕНИЕ

                       На 28.11.2016 г. от 18.30 ч. в стая 107 в сградата на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий „ гр. Враца ще се проведе учредително събрание на Обществен съвет към училището, съгласно чл. 3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществени съвети към детските градини и училищата.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

 

  1. Избор на 4 представители на родителите за членове на Обществения съвет;
  2. Избор на 2 резервни членове на Обществения съвет.

 

НЕВЕНА ДИМИТРОВА

Директор на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий „ – Враца