ПОКАНА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ „ ГРАД ВРАЦА

3000  гр. Враца,  ул. „ Сестри Хаджикръстеви „ № 14; тел. 092/ 62 14 53, 62 14 87

П О К А Н А

 

На 06.12.2016 г. от 17.45 ч. в стая 204 в сградата на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий „ гр. Враца ще се проведе първо заседание на Обществения съвет към училището, съгласно чл. 18, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществени съвети към детските градини и училищата.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 

  1. Запознаване с реда за свикване и провеждане на заседания на Обществения съвет, регламентирани в чл. 17-27 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата;
  2. Избор на Председател на Обществения съвет към училището.

 

 

 

 

НЕВЕНА ДИМИТРОВА

Директор на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий „ – Враца