История

Към настоящата учебна година в ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Враца работят 25 учители, 1 помощник директор и 1 директор.

Цялостната дейност на училището протича съгластно залегналите в годишния учебен план задачи. Ефективното им и качествено изпълнение се гарантира от високо квалифициран педагогически екип, с много опит в работата с деца. С висше образование от учителската колегия са 22, а 10 от тях са носители на  професионални квалификационни степени.

В училището няма текучество на учители поради много добрата кадрова обезпеченост с професионалисти, което гарантира спокоен и пълноценен учебен процес.

В ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Враца към момента се обучават 298 ученици, разпределени в 16 паралелки от първи до осми клас.
В училището е съэдадена система за организация на всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебния и възпитателен процес. Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти – високо качество на учебно-възпитателния процес и повишаване на личната си квалификация. Непрекъснат е стремежът към обучение по стандартите на държавните образователни изисквания и в духа на европейските ценности, при съхранени традиции и прилагане на добри практики в работата на всеки учител.

Благодарение на тези разбирания и на създадените отлични условия за работа и учене, дължим и успехите на нашите деца, които с достойнство представят себе си и училището. Годишният успех не пада под Много добър / 5.25/.

Нашите деца имат възможност да участват в различни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади и състезания. Тук те обогатяват познанията и осмислят свободното си време, включвайки се в групи по СИП , волейболен отбор и други извънкласни форми.

В нашето училище децата не само учат, но и заедно празнуват – традиционнно честваме деня на Земята , провеждаме весел пролетен карнавал, спортни празници и изложби на детски рисунки.

Гордеем се с постиженията и успехите си!

– всички ученици, кандидатстващи в елитни гимназии, биват приети-това е висок атестат за качеството на учебната дейност в училището ни
– завоювани приэови места на общински , областни ,национални състезания, конкурси и олимпиади
– призови места от участия в художествени изложби на различни нива
– тарадиционно силни отбори по  волейбол и лека атлетика , спечелили много отличия от различни състезания

УВЕРЯВАМЕ ВИ, ИЗБИРАЙКИ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ, ВИЕ ПРАВИТЕ НАЙ-ДОБРАТА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ВАШЕТО ДЕТЕ!